Lad de handicappede betale for krisen

Jeg synes det er beskæmmende når de “reformer” der tales så meget om i meget høj grad rammer de handicappede i vores samfund. Man kan i flæng nævne:
Begrænsninger i erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til forældre der ikke kan passe deres arbejde i på grund af handicap.
En fuldstændig afvisning af førtidspension før 40 år.
En nedsat ydelse i samme periode.
Forringede klagmuligheder på børneområdet, hvor kommunerne generelt ellers hverken har kompetence eller vilje til at følge lovens bogstav og intentioner.

This entry was posted in Politisk brok. Bookmark the permalink.

Leave a Reply